jtdGhyWA-ΗΕΡΟcrop

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΚΥΔΑ

ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑΣ

Η Έλκυδα είναι το κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης της Χαρισμάθειας. Eίναι το σπίτι μας!

Είναι ένας φιλόξενος και πάντα ανοιχτός χώρος, μέσα από τον οποίο διοχετεύουμε την περιέργεια, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα μας για να δώσουμε ώθηση στην εκπαίδευση. Είναι ένας χώρος για τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές και όλους όσους θέλουν να μας γνωρίσουν ώστε να μάθουν, να ρωτήσουν, να δουλέψουν. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης για εμάς και τους φίλους μας. Αποτελεί στέγη για πολλές από τις δράσεις μας, είναι το εργαστήριο μας και ο χώρος που ανταλλάσουμε ιδέες. Είναι κοιτίδα ερευνητικής δραστηριότητας και κατασκευής εργαλείων. Ο χώρος στον οποίο φιλοξενούνται εκδηλώσεις, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και όμιλοι ενδιαφερόντων. Εκεί που μοιραζόμαστε εμπειρίες και γνώσεις. Εκεί όπου γεννιούνται οι μεγάλες ιδέες.

W icon
Slide39
Slide47
223
222
Slide26
224
Slide48
Slide22
Slide36
225
Slide17
Slide21 (2)
Slide18
Slide37
Slide38
Slide20 (2)
Slide43
Slide44
Slide20
Slide23
Slide22 (2)
Slide19
Slide40
Slide41

Για να συντεθούν όλες οι προσπάθειες σε κάτι μεγαλύτερο και να δημιουργήσουμε κάτι ολοκληρωμένο, χρειάζεται ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Για αυτό φτιάξαμε την Έλκυδα.

Στόχος του Ερευνητικού μας Κέντρου είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων που θα υποστηρίξουν τους δασκάλους, τα παιδιά και τους γονείς, ώστε να αλλάξει ριζικά η έννοια της εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε ρεαλιστικά να φτάσουμε σε μία διαφοροποιημένη εκπαίδευση, όπου μέσα σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, όπως αυτές που έχουν σήμερα τα ελληνικά σχολεία, ο κάθε μαθητής θα έχει το δικό του μονοπάτι εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.

Η Έλκυδα έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα πραγματεύεται τις επιστημονικές περιοχές που αφορούν τη Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση και τις  σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, τις Στάσεις των Χαρισματικών παιδιών, την Ψυχομετρία με έμφαση στα εργαλεία που σταθμίζουν τη δημιουργικότητα, την καλλιέργεια των Δεξιοτήτων, τον σχεδιασμό Σύγχρονου Εκπαιδευτικού Υλικού και τη χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Μερικές από τις δράσεις που στεγάζονται στην Έλκυδας είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση παρεμβάσεων διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αναπτύσσουμε και αξιολογούμε διδακτικές τεχνικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Σχεδιάζουμε ψυχομετρικά εργαλεία που σταθμίζουν τη δημιουργικότητα, γράφουμε βιβλία με αναλυτικά πλάνα μαθήματος διαφοροποιημένης εκπαίδευσης για όλες τις τάξεις της τυπικής εκπαίδευσης, όπως και για τη μη τυπική. Αναπτύσσουμε ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ατομικών learning path των μαθητών του μέσα στην τάξη. Διοργανώνουμε συνέδρια που αφορούν τα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα, επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς πάνω σε αυτά και υποστηρίζουμε αυτόνομους ερευνητές και φοιτητές με τις έρευνές τους παρέχοντας τους πρόσβαση σε πόρους ώστε να σχεδιάσουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν δικές τους παρεμβάσεις.

Έχουμε τάξεις τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης οι οποίες λειτουργούν ως εργαστήρια στα οποία εφαρμόζουμε και αξιολογούμε τις παρεμβάσεις μας, πρωτότυπα ψυχομετρικά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία μας δίνουν δυνατότητες που δεν υπάρχουν εκτός της Έλκυδας, του Ερευνητικού μας Κέντρου, όπως παρέχουμε υποστήριξη σε όλες τις αξιόλογες έρευνες που γίνονται σε συναφείς επιστημονικές περιοχές με αυτές των ενδιαφερόντων μας.

W icon

Αλέξανδρος Παπανδρέου

Ο πιο ασφαλής τρόπος να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε!
Μαζί θα ανεβάσουμε επίπεδο την εκπαίδευση!
student-banner-image

ΔΕΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ!

Να διαβάζεις χωρίς να σκέφτεσαι είναι άσκοπο. Να σκέφτεσαι χωρίς να διαβάζεις είναι επικίνδυνο.

ΔΙΑΛΕΞΕ ΒΙΒΛΙΟ

#Charimoments

DSC_0396

#Charimoments

DSC_0398

#Charimoments

DSC_0446

#Charimoments

DSC_0464

#Charimoments

DSC_0484

#Charimoments

DSC_0489

#Charimoments

DSC_0504

#Charimoments

IMG_2182

15.05.2017

Συνέδριο Χαρισμάθειας: Ανοίγοντας τους Ορίζοντες της Εκπαίδευσης

circle

Το επιστέγασμα των προσπαθειών μας…

Διαφοροποίηση ONE to ONE

Έχουμε σχεδιάσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει μία μεθοδολογία διαφορποιημένης διδασκαλίας που φτάνει να παρέχει ένα εξατομικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης σε κάθε μαθητή μίας τάξης πολλαπλών ταχυτήτων (mixed-ability classroom). Φτάσαμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στο ανώτατο όριο της, δηλαδή μέσα στην ίδια τάξη, με το ίδιο μάθημα, ο κάθε μαθητής να δουλεύει πάνω στους δικούς του προσωπικούς στόχους, να καλύπτει τις αδυναμίες του, αλλά να ενδυναμώνει και τις κλίσεις του. Καλλιεργούμε παράλληλα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική κατάσταση (κίνητρα) του μαθητή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο που μπορεί να είναι.

Για να γίνει αυτό, όλοι οι μαθητές περνούν από μία ολιστική ψυχομετρική αξιολόγηση, η οποία παράγει μία έκθεση για κάθε μαθητή που πληροφορεί τον δάσκαλο τόσο για το βαθμό ετοιμότητας, το δυναμικό, τα ενδιαφέροντα, την εικόνα εαυτού, τα συστήματα υποστήριξης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του μαθητή. Βρίσκει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει καλύτερα πληροφορία, αλλά δίνει και προτάσεις για τους στόχους που θα πρέπει να πετύχει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, όλοι αποκτούν ένα ατομικό learning path που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Σχεδιάζονται πλάνα μαθήματος και αξιοποιούνται διδακτικές τεχνικές που επιτρέπουν στους μαθητές να δουλέψουν συμπληρωματικά βάσει των στόχων τους, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση τους γίνεται περιγραφικά, δηλαδή ποιοτικλα και όχι ποσοτικά. Οι γονείς νιώθουν ασφάλεια εφόσον ο δάσκαλος γνωρίζει τα παιδιά τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τα παιδιά νιώθουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον του δασκάλου να μάθει και να καταλάβει τι τους αρέσει και πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Σε αντίθεση με την κλασική εκπαίδευση, το competence-based learning δεν περιορίζεται στην εργαλειακή χρήση μεθόδων και στοχεύει στην ενεργοποίηση κι άλλων κυκλωμάτων του εγκεφάλου με την περαιτέρω δημιουργία συνάψεων ανάμεσα στους νευρώνες. Πώς το κάνει αυτό; Πραγματευόμενο έννοιες, ανοιχτού τύπου ερωτήματα και δραστηριότητες που δεν άπτονται σε κάποια μεθοδολογία. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται και οι περισσότερες ομάδες δεξιοτήτων που έχει στο επίκεντρό του το competence-based learning, όπως η κριτική ικανότητα και η δημιουργικότητα. Οι δεξιότητες που αποκτά το παιδί εύκολα μπορούν να αναχθούν σε ικανότητες που θα αξιοποιήσει σε πλαίσια εκτός εκπαίδευσης και να μεταφερθούν από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο. Competences can be extrapolated and are transferable. Κάτι τέτοιο σπάνια μπορεί να συμβεί με αποστειρωμένες γνώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα οι οποίες τείνουν να χάνουν την αξία τους έξω από το γνωστικό τους πλαίσιο.

Μέσα από αυτές τις νέες συνάψεις των νευρώνων, έρχεται η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες ανώτερου επιπέδου μπορεί να συνδέουν κυκλώματα που έχουν δημιουργηθεί από δεξιότητες κατώτερου επιπέδου και να δίνουν ως απόκριση το συνδυαστικό τους αποτέλεσμα, επομένως δε θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί χωρίς τις δεξιότητες κατώτερου επιπέδου, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι τα κυκλώματα «κατώτερου επιπέδου» σταματούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματικότερη καλλιέργειά τους, οι δεξιότητες χρειάζεται να ιεραρχηθούν και να συσχετιστούν μεταξύ τους. Υπό αυτό το πρίσμα, φτιάξαμε έναν Χάρτη Δεξιοτήτων στον οποίο χαρτογραφήσαμε τις 84 δεξιότητες που διακρίναμε, τις εντάξαμε σε 5 ευρύτερες ομπρέλες δεξιοτήτων και διερευνήσαμε τους τρόπους καλλιέργειάς τους και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι μοναδική αλλά είναι αυτή που έχει προκύψει από την έρευνα στα εργαστήρια μας και έχει αποδείξει πως έχει νόημα για την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

W icon

Πρότυπα βιβλία και πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης

Έχουμε αξιοποιήσει όλες τις τεχνικές διαφοροποίησης και έχουμε σχεδιάσει βιβλία τυπικής εκπαίδευσης που αναδιαρθρώνουν την ύλη και επιτυγχάνουν όλους τους στόχους του υπουργείου παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει η εκπαίδευση ώστε να καλλιεργεί τις δεξιότητες των παιδιών, να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά και να παρέχει το ίδιο επίπεδο γνώσεων όπως και σήμερα. Στα βιβλία αυτά θα βρείτε μία σύγχρονη εκπαίδευση που είναι χτισμένη με χιούμορ, προκλήσεις, φαντασία και χαρίζει εμπειρίες. Ένα όμορφο ταξίδι, που αφήνει την αίσθηση της ανακάλυψης, της ικανοποίησης και της πληρότητας στους ταξιδιώτες του, μαζί με έναν θησαυρό από σκέψεις, στιγμές, εικόνες, αρώματα και γεύσεις. Στα βιβλία αυτά θα βρείτε ένα σχολείο με προσωπικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο μας καλύπτει το 100% της ύλης του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου. Τα μαθήματα γίνονται μέσα από διδακτικές ενότητες (units) και εστιάζουν σε έννοιες, πέρα από γνωστικά αντικείμενα. Αναλύoυν τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο δασκάλου ώστε να έχει καλύτερο έλεγχο του μαθήματός του ο εκπαιδευτικός που τα χρησιμοποιεί. Προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών και την κάλυψη των συναισθηματικών και κοινωνικών τους αναγκών (competence based learning). Είναι δομημένα ώστε να επιτρέπουν διαφοροποιημένη διδασκαλία (One to One differentiated learning). Δίνουν έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και την αιτιολόγηση (justification) της γνώσης που διδάσκεται. Δίνουν την ελευθερία στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει, με ασφάλεια, δικό του εκπαιδευτικό υλικό εφόσον το επιθυμεί. Κάνουν χρήση και εφαρμογή της γνωσιακής επιστήμης και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Περιλαμβάνουν ενδιάμεσες περιγραφικές αξιολογήσεις, τόσο του δασκάλου προς τους μαθητές, όσο και αυτοαξιολογήσεις των μαθητών. Τέλος, χρησιμοποιούν story telling και gamification για την πιο ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στάσεις Χαρισματικών παιδιών

Από το 2012 που έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με τα Χαρισματικά παιδιά, έχουμε κληθεί να υποστηρίξουμε αρκετές χιλιάδες παιδιών και γονέων. Για να καταφέρουμε να κάνουμε αποτελεσματικά τη δουλειά μας αναπτύξαμε ένα ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο έρχεται να συγκεράσει όλα τα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα και να εξειδικευθεί πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Χαρισματικών παιδιών. Μετά από τόσα χρόνια δράσης, τα δεδομένα που έχουμε μαζέψει από τις χιλιάδες χρήσεις του ψυχομετρικού μας εργαλείου έχουν ψηφιοποιηθεί και αναλύονται ενδελεχώς με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές των Χαρισματικών παιδιών.

Τα εργαλεία μας λαμβάνουν υπ’ όψη τους 107 μετρικές και δεν περιορίζονται στη στάθμιση του δείκτη ευφυίας (IQ) κάτι το οποίο συμφωνεί πλέον και με την επιστημονική κοινότητα που περιγράφει τα Χαρισματικά παιδιά μέσα από ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απαιτεί αυξημένη ικανότητα να περάσουν από την ιδέα στην πράξη, δημιουργικότητα, συναισθηματική σταθερότητα όπως και άλλες παραμέτρους που δεν περιορίζονται στην αναλυτική ικανότητα που μετρά ένα τυπικό Test IQ. Αξιοποιώντας τα δεδομένα μας και βγάζοντας συμπεράσματα από αυτά έχουμε μία αρκετά πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα συστήματα υποστήριξης των παιδιών, τα κίνητρά τους, τη συμπεριφορά και την εικόνα του εαυτού τους. Καταλαβαίνουμε καλύτερα την αλαζονεία και τη συμμόρφωση που συχνά αποτελούν χαρακτηριστικό τους, όπως και την υποεπίδοση και την τελειομανία που ενδεχομένως να τα διακρίνουν.

W icon

Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Στη Χαρισμάθεια έχουμε τα ψυχομετρικά εργαλεία που μπορούν να χαρτογραφήσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού και να προσφέρουν τη γνώση που χρειάζεται για να το καθοδηγήσουμε στη ζωή του και να καταλάβουμε καλύτερα τη στάση και τη συμπεριφορά του τόσο στην προσωπική όσο και στην ακαδημαϊκή του ζωή. Το ψυχομετρικό μας εργαλείο έρχεται να συγκεράσει όλες τις σύγχρονες έρευνες που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα των παιδιών για τον εαυτό τους και περιλαμβάνει 107 μετρικές, ο συνδυασμός των οποίων δίνει αρκετά ακριβή αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά του παιδιού.

Συχνά τείνουμε να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί μέσα από αυτά που μπορεί να κάνει αλλά αυτά δεν αποτυπώνουν απαραίτητα την ταυτότητά του όπως δε μας λένε πράγματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει αυτές τις επιδόσεις. Αυτό οδηγεί συνήθως σε εσφαλμένα ή μονομερή συμπεράσματα που δεν περιγράφουν την κατάσταση του παιδιού αλλά περιορίζονται στο βαθμό ετοιμότητάς του σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία ή δεξιότητες. Το ψυχομετρικό μας εργαλείο προσεγγίζει ολιστικά τα χαρακτηριστικά του παιδιού και, πέρα από το επίπεδο της αντιληπτικής του ικανότητας και του δυναμικού του, εξετάζει τη συναισθηματική του σταθερότητα, τη συμπεριφορά, την εικόνα εαυτού του, τα κίνητρά του όπως και τα συστήματα υποστήριξής του. Πέρα από αυτά, διερευνούμε επίσης το επίπεδο καλλιέργειας των δεξιοτήτων του, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του, τα ενδιαφέροντά του όπως και τον καλύτερο τρόπο για να μάθει και να προσλάβει ερεθίσματα.

Μέσα από το ψυχομετρικό μας εργαλείο μπορούμε να παρέχουμε ένα πολυσέλιδο ολοκληρωμένα ψυχομετρικά προφίλ που να αποτυπώνουν με μεγάλη ακρίβεια την ψυχική διάθεση και το δυναμικό ενός παιδιού και με αυτήν τη βάση μπορούμε στη συνέχεια να προτείνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις που να απευθύνονται στο παιδί!

Συγγραφή βιβλίων

Στόχος της βασικής έρευνας είναι να γίνεται εφαρμοσμένη μέσα από προϊόντα που βασίζονται σε αυτή. Με αυτήν τη λογική, όλα τα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνά μας προσπαθούμε να τα αξιοποιούμε μέσα από προγράμματα ή βιβλία. Γράφουμε παραμύθια προσχολικής και σχολικής αγωγής που αφορούν την εξοικείωση με έννοιες ταυτότητας για τα παιδιά, βιβλία εμπλουτισμού της ύλης  ποικίλης θεματολογίας που εκτείνονται από τη Φυσική και τη Βιολογία, μέχρι τη Φιλοσοφία και τη Μυθολογία, όπως γράφουμε και βιβλία τα οποία απευθύνονται στην τυπική εκπαίδευση και ενσαρκώνουν έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που έχει αποδειχθεί και αξιολογηθεί ως πιο αποτελεσματικός και ουσιώδης από αυτόν που υπάρχει σήμερα στο σχολείο. Επιπλέον, κάθε χρόνο εκδίδεται και ένα βιβλίο γρίφων λογικής και φαντασίας με τα θέματα και της λύσεις του Out of the Box Challenge της προηγούμενης χρονιάς.

W icon

Αν δε σου φτάνει να παρακολουθείς την εκπαίδευση του μέλλοντος και θες να πάρεις μέρος σε αυτή, τότε επικοινώνησε μαζί μας!

W icon

CHARIMORE

Slide3
Presenκι
4
grid-11

Έχεις απορίες; Εδώ θα βρεις τις απαντήσεις!

Kid FAQ section

FAQ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΥΔΑ

FAQ

Που βρίσκονται οι πόροι για τη συντήρηση της Έλκυδας;

Η Έλκυδα είναι το Ερευνητικό μας Κέντρο! Όλα τα προγράμματα της Χαρισμάθειας είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και συντηρούνται χωρίς εξωτερικούς πόρους. Οι πόροι που προκύπτουν από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές των φίλων πηγαίνουν εξ’ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της Έλκυδας. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βασική έρευνα, που αργότερα θα γίνει εφαρμοσμένη, θα αποφέρει έσοδα, τα οποία θα διατεθούν και αυτά με τη σειρά τους πίσω στην Έλκυδα. 

Τι χρειάζεται για να μπορώ να κάνω έρευνα στην Έλκυδα;

Χρειάζεται να έχεις πρωτίστως διάθεση και στη συνέχεια χρόνο! Αν υπάρχουν αυτά, τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα αποκτήσεις. Έχουμε πάρα πολλά ερευνητικά έργα που τρέχουν παράλληλα και επομένως μαζί θα βρούμε ένα έργο και έναν ρόλο σε αυτό που να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και την κατάρτισή σου.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Χαρισμάθειας κινούνται στις ευρύτερη περιοχή που οριοθετείται από τις παρακάτω ενότητες: διαφοροποίηση, σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, ανάπτυξη και στάθμιση δεξιοτήτων (competence-based learning), χρήση της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, παραγωγή πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού υλικού, αναλυτικά προγράμματα, ψυχομετρία, Χαρισματικά παιδιά, εκπαιδευτική ψυχολογία και στάσεις παιδιών. 

Έχουμε τάξεις τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης οι οποίες λειτουργούν ως εργαστήρια στα οποία εφαρμόζουμε και αξιολογούμε τις παρεμβάσεις μας, πρωτότυπα ψυχομετρικά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία μας δίνουν δυνατότητες που δεν υπάρχουν εκτός της Έλκυδας, του Ερευνητικού μας Κέντρου, όπως παρέχουμε υποστήριξη σε όλες τις αξιόλογες έρευνες που γίνονται σε συναφείς επιστημονικές περιοχές με αυτές των ενδιαφερόντων μας.

Αν δε σου φτάνει να παρακολουθείς την εκπαίδευση του μέλλοντος και θες να πάρεις μέρος σε αυτή, τότε επικοινώνησε μαζί μας!

Είναι ανοιχτή η πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα;

Όλη η βασική έρευνα που κάνουμε είναι ανοιχτή στην επιστημονική κοινότητα. Από τα εργαλεία που προκύπτουν από την έρευνα αυτή, επιλέγουμε ποια θα εκδώσουμε και για ποια θα κρατήσουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property – IP)

Πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσω μία από τις υπάρχουσες ερευνητικές προτάσεις;

Αν έχεις κάποια ερευνητική πρόταση και θες να τη διερευνήσεις μπορείς να μας τη στείλεις και θα σου πούμε αν μπορούμε να σε καθοδηγήσουμε σε αυτή κι αν βρίσκεται μέσα στα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα. Δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι ένα από τα δικά μας ερευνητικά έργα αυτό με το οποίο θα ασχοληθείς αλλά χρειάζεται να μας ενθουσιάσει η πρότασή σου!

Ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα που θα κάνω;

Υπάρχουν αρκετοί επιστημονικοί συνεργάτες που καλύπτουν όλο το εύρος των επιστημονικών ενδιαφερόντων, από την αναπτυξιολογία μέχρι την εκπαιδευτική ψυχολογία και από τη γνωσιακή επιστήμη μέχρι την παιδαγωγική. Ανάλογα με το έργο στο οποίο θα πάρεις μέρος και τον ρόλο που θα έχεις σε αυτό ενδέχεται να έχεις διαφορετικό επιστημονικό υπεύθυνο.

Πόσο χρόνο παίρνει ένα ερευνητικό έργο;

Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε διάστημα μικρότερο των 9 μηνών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένα ερευνητικό έργο ή κάποια ερευνητική ενότητα. Φυσικά μπορείς να συνεισφέρεις σε κάποιο μέρος του έργου χωρίς απαραίτητα να το δεις από την αρχή μέχρι το τέλος του αλλά αυτό θα πρέπει να το “επιτρέπει” και ο ρόλος σου στο έργο αυτό. Κατά μέσο όρο, τα έργα τα οποία ξεκινάμε στην Έλκυδα κρατούν 3 χρόνια.

FAQ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι οι δράσεις της Χαρισμάθειας για Χαρισματικά παιδιά μόνο;

Δεν είναι όλες οι δράσεις της Χαρισμάθειας για Χαρισματικά παιδιά. Υπάρχουν δράσεις όπως το Summer School και το Out of the Box Challenge οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και δε χρειάζεται καμία αξιολόγηση για να πάρει μέρος το παιδί σε αυτές. Επίσης, η Χαρισμάθεια κάνει πρότυπα μαθήματα σε σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς που επίσης δεν είναι για Χαρισματικά παιδιά. Στο ίδιο πνεύμα διοργανώνει και το TEDxKids το οποίο είναι ανοιχτό για όλους.

Επιπλέον, η Χαρισμάθεια έχει σχεδιάσει τα πιο σύγχρονα και πρωτοποριακά βιβλία για το σχολείο, τα οποία απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως βαθμού ετοιμότητας εφόσον είναι γραμμένα εξ ολοκλήρου με της αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Προσθέστε το email σας στη λίστα ενημερώσεών μας και θα μαθαίνετε για τα νέα μας!

Ποιους αφορούν οι δράσεις της Χαρισμάθειας;

Η Χαρισμάθεια έχει δράσεις που απευθύνονται τόσο σε μεγάλους όσο και σε μικρούς. Υπάρχουν σεμινάρια και επιμορφώσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, συμβουλευτική που υποστηρίζει τους γονείς, δράσεις και ψυχομετρικά που απευθύνονται στα παιδιά, όπως και ερευνητική δραστηριότητα που αφορά φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και αποφοίτους.

Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε την εκπαίδευση και απευθυνόμαστε σε όλα τα επίπεδα για να το πετύχουμε.

Η Χαρισμάθεια κάνει δράσεις μόνο στην Αθήνα;

Μέχρι στιγμής, πέρα από την Αθήνα, έχουμε κάνει δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Κύπρο, Σαντορίνη, Άνδρο και Φολέγανδρο. Ο στόχος μας είναι να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, αρκεί να βρούμε αξιόπιστους συνεργάτες και εύφορο έδαφος.

Προσθέστε το email σας στη λίστα ενημερώσεών μας και θα μαθαίνετε για τα νέα μας!


previous post Επιστροφή σε "Εκπαίδευση" Next Post Placeholder

CHARI4U

Presentation1
grid-text
CrK3v4Bg
9AsY-D6g_two boyswith t-shirt_213X240