EO_CM_Program_Hero_simvouleytiki_sxoleion

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ― ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Συμβουλευτική Σχολείων

Μαζί θα ανεβάσουμε επίπεδο την εκπαίδευση!

cross half circle

Έχοντας εφαρμόσει τη διαφοροποίηση από το 2012, στα πλαίσια τυπικής αλλά και μη τυπικής εκπαίδευσης, μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τόσο όσον αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα θέλατε να γίνουν, μέχρι και ολόκληρο το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου σας. Σε συνέχεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μπορούμε να κάνουμε follow up σεμινάρια και workshops με διάφορα case studies, να συμβάλλουμε στον σχεδιασμό των πλάνων μαθήματος ή ακόμα και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει εμπλουτισμός της ύλης, εμβάθυνση και διαβάθμιση δυσκολίας. Μπορούμε να αναλάβουμε από μικρές δράσεις, μέχρι και τη θεμελίωση της φιλοσοφίας της διαφοροποίησης στο σχολείο σας.

Μέσα από storytelling, gamification, ανακαλυπτική μάθηση και flipped classroom θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μαζί, αρτιότερα, όλες τις τεχνικές διαφοροποίησης. Το σημαντικότερο σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι θα υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο που θα ορίζει τι είναι ωφέλιμο και τι όχι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και να δοκιμάσουν πράγματα χωρίς να φοβούνται ότι πειραματίζονται. Επιπλέον, οι γονείς έχουν ένα σημείο αναφοράς και διαχειριζόμαστε τις απορίες τους, δίνοντας διευκρινίσεις και αιτιολογώντας κάθε κίνηση που αποφασίζεται στην εκπαίδευση. Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη θεμελίωση μιας νέας φιλοσοφίας σε ένα σχολείο και αποτελεί παράγοντα επιτυχίας για αλλαγές που επιθυμείτε να κάνετε.

W icon
student-banner-image

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

Δες ποια σχολεία έχουν κάνει επιμόρφωση μαζί μας!

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Διαφοροποίηση ONE to ONE

Έχουμε σχεδιάσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει μία μεθοδολογία διαφορποιημένης διδασκαλίας που φτάνει να παρέχει ένα εξατομικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης σε κάθε μαθητή μίας τάξης πολλαπλών ταχυτήτων (mixed-ability classroom). Φτάσαμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στο ανώτατο όριο της, δηλαδή μέσα στην ίδια τάξη, με το ίδιο μάθημα, ο κάθε μαθητής να δουλεύει πάνω στους δικούς του προσωπικούς στόχους, να καλύπτει τις αδυναμίες του, αλλά να ενδυναμώνει και τις κλίσεις του. Καλλιεργούμε παράλληλα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική κατάσταση (κίνητρα) του μαθητή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο που μπορεί να είναι.

Για να γίνει αυτό, όλοι οι μαθητές περνούν από μία ολιστική ψυχομετρική αξιολόγηση, η οποία παράγει μία έκθεση για κάθε μαθητή που πληροφορεί τον δάσκαλο τόσο για το βαθμό ετοιμότητας, το δυναμικό, τα ενδιαφέροντα, την εικόνα εαυτού, τα συστήματα υποστήριξης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του μαθητή. Βρίσκει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει καλύτερα πληροφορία, αλλά δίνει και προτάσεις για τους στόχους που θα πρέπει να πετύχει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, όλοι αποκτούν ένα ατομικό learning path που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Σχεδιάζονται πλάνα μαθήματος και αξιοποιούνται διδακτικές τεχνικές που επιτρέπουν στους μαθητές να δουλέψουν συμπληρωματικά βάσει των στόχων τους, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση τους γίνεται περιγραφικά, δηλαδή ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Οι γονείς νιώθουν ασφάλεια εφόσον ο δάσκαλος γνωρίζει τα παιδιά τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τα παιδιά νιώθουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον του δασκάλου να μάθει και να καταλάβει τι τους αρέσει και πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα.

Υποστήριξη μαθητών

Υπάρχουν δύσκολοι μαθητές που σας βάζουν γρίφους για τη διαχείρησή τους; Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε! Έχουμε αναπτύξει ψυχομετρικά εργαλεία που μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την στάση, τη συμπεριφορά, τα κίνητρα και τα συστήματα υποστήριξης των μαθητών. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές μπορούμε πιο εύκολα να συμπεράνουμε την αιτία της συμπεριφοράς ενός παιδιού και να την αντιμετωπίσουμε αντί να προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε. Παράλληλα εντοπίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το παιδί να προσλάβει καλύτερα πληροφορία αλλά και τους τύπους μάθησης που το ενισχύουν. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο προσοδοφόρο έδαφος για την εμπλοκή του παιδιού με το μάθημα. Αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε τους δασκάλους και τους γονείς του κάθε παιδιού έτσι ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες του και να του προσφέρουν τα ερεθίσματα που θα καλύψουν τις ανάγκες του.

W icon

Πρότυπα βιβλία και πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης

Έχουμε αξιοποιήσει όλες τις τεχνικές διαφοροποίησης και έχουμε σχεδιάσει βιβλία τυπικής εκπαίδευσης που αναδιαρθώνουν την ύλη και επιτυγχάνουν όλους τους στόχους του υπουργείου παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει η εκπαίδευση ώστε να καλλιεργεί τις δεξιότητες των παιδιών, να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά και να παρέχει το ίδιο επίπεδο γνώσεων όπως και σήμερα. Στα βιβλία αυτά θα βρείτε μία σύγχρονη εκπαίδευση που είναι χτισμένη με χιούμορ, προκλήσεις, φαντασία και χαρίζει εμπειρίες. Ένα όμορφο ταξίδι, που αφήνει την αίσθηση της ανακάλυψης, της ικανοποίησης και της πληρότητας στους ταξιδιώτες του, μαζί με έναν θησαυρό από σκέψεις, στιγμές, εικόνες, αρώματα και γεύσεις. Στα βιβλία αυτά θα βρείτε ένα σχολείο με προσωπικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο μας καλύπτει το 100% της ύλης του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου. Τα μαθήματα γίνονται μέσα από διδακτικές ενότητες (units) και εστιάζουν σε έννοιες, πέρα από γνωστικά αντικείμενα. Αναλύoυν τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο δασκάλου ώστε να έχει καλύτερο έλεγχο του μαθήματός του ο εκπαιδευτικός που τα χρησιμοποιεί. Προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών και την κάλυψη των συναισθηματικών και κοινωνικών τους αναγκών (competence based learning). Είναι δομημένα ώστε να επιτρέπουν διαφοροποιημένη διδασκαλία (One to One differentiated learning). Δίνουν έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και την αιτιολόγηση (justification) της γνώσης που διδάσκεται. Δίνουν την ελευθερία στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει, με ασφάλεια, δικό του εκπαιδευτικό υλικό εφόσον το επιθυμεί. Κάνουν χρήση και εφαμοργή της γνωσιακής επιστήμης και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Περιλαμβάνουν ενδιάμεσες περιγραφικές αξιολογήσεις, τόσο του δασκάλου προς τους μαθητές, όσο και αυτοαξιολογήσεις των μαθητών. Τέλος, χρησιμοποιούν story telling και gamification για την πιο ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος

Πολλά σχολεία προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το τυπικό εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα με περισσότερο ή λιγότερο παρεμβατικό τρόπο. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Μαζί μπορούμε να οργανώσουμε τακτικές διαφοροποιημένες παρεμβάσεις για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών όπως και πρότυπες διδασκαλίες από τις οποίες θα κερδίσουν τόσο τα παιδιά όσο και οι δάσκαλοι που θα παρευρίσκονται σε αυτές. Αν έχετε στο μυαλό σας κάτι ακόμα μεγαλύτερο, μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε πλήρως την ύλη των τάξεων σε ενότητες και να σας καθοδηγήσουμε να φτιάξετε το δικό σας μοναδικό πρόγραμμα για το σχολείο σας! Έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε πώς γίνεται αφού το έχουμε κάνει ήδη σε αρκετά σχολεία, όπως έχουμε φτιάξει και εμείς άλλωστε βιβλία για το δικό μας πρότυπο πρόγραμμα!

W icon

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα βρούμε τη λύση που σας ταιριάζει. Από ετήσιες τακτικές παρεμβάσει μέχρι εβδομαδιαία ή καθημερινή συνεργασία…

Αλέξανδρος Παπανδρέου

Ο πιο ασφαλής τρόπος να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε!
Μαζί θα ανεβάσουμε επίπεδο την εκπαίδευση!

CHARIMORE

Slide3
3
4
1

Έχεις απορίες; Εδώ θα βρεις τις απαντήσεις!

Kid FAQ section

FAQ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

FAQ

Ποια είναι η εμπειρία μας πάνω σε συμβουλευτική σχολείων;

Είναι αρκετά τα σχολεία με τα οποία έχουμε συνεργαστεί με ορόσημα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα παρακάτω:

International School of Pireaus: Εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε για πρώτη φορά τη διαφοροποίηση One to One στην Ελλάδα. Κάθε μαθητής είχε τους δικούς του ατομικούς στόχους οι οποίοι επικαιροποιούνταν ανά 4μηνο.

Big Bang School: Αναδιαρθρώσαμε και σχεδιάσαμε πλήρως το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα σε ενότητες ώστε να μην κάνουν οι μαθητές αποκομμένα μαθήματα. Εμπλουτίσαμε το πρόγραμμα με έννοιες και ενδυναμώσαμε τη φιλοσοφία του σχολείου.

Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου: Εφαρμόζουμε τα νέα πλήρως διαφορποιημένα βιβλία και το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα το οποίο υπερκαλύπτει τους στόχους του υπουργείου.

Βίλλα Αιμιλία: Το σχολείο που άνοιξε το δημοτικό του καλύπτοντας το σύνολο της ύλης αποκλειστικά με το πρόγραμμα της Χαρισμάθειας.

Πέρα από αυτά τα ορόσημα, είναι αρκετά σχολεία με τα οποία έχουμε συνεργαστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τακτικές ή μόνιμες παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Είναι δεκτικοί οι εκπαιδευτικοί στις αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση στη διαφοροποίηση;

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι η εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλάζει και αν δεν αλλάξουν ρόλο περνώντας στη διαφοροποιημένη διδασκαλία με τον καιρό θα γίνουν παρωχημένοι και θα αντικατασταθούν από video. Σίγουρα η αλλαγή στη φιλοσοφία εκπαίδευσης χρειάζεται προσπάθεια και χρόνο από την πλευρά τους και σε ένα πιεσμένο σχολικό πρόγραμμα ίσως να νιώσουν ότι πιέζονται. Για αυτό ευθύνεται η αντίδραση στην αλλαγή που εμφανίζουν όλοι οι άνθρωποι αντανακλαστικά.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της μετάβασης, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια όταν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να πατήσουν και ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν και να πάρουν συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις αντί για ακαδημαϊκές αναφορές. Όταν πρέπει να εφαρμόσεις καινούρια πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από κάποιον δίπλα σου που να ξέρει και να έχει εφαρμόσει.

Μετά από τη μετάβαση, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποίηση και πληρότητα εφόσον αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι έμπρακτα πια και βιωματικά ότι η επίδραση που έχουν στην τάξη τους και τα παιδιά δε συγκρίνεται με αυτό που είχαν συνηθίσει. Όσοι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι η δουλειά τους είναι λειτούργημα και την έχουν διαλέξει συνειδητά, δεν μπορούν παρά να συγκινηθούν όταν θα καταλάβουν τον βαθμό που επιδρούν στους μαθητές τους και θα δουν “χαμένους” μαθητές να επιστρέφουν στο μάθημα.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη γνωστική τους ευελιξία, χρειάζονται από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο για να αφομοιώσουν τις αρχές της διαφοροποίησης. Η μεγαλύτερη δυσκολία τους είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και για αυτόν τον λόγο σχεδιάσαμε πλήρως διαφοροποιημένα βιβλία για τις τάξεις του δημοτικού ώστε να μη χρειαστεί να φτιάξουν εκπαιδευτικό υλικό από το μηδέν και να τους υποστηρίξουμε στην προσπάθειά τους για μετάβαση.

Είναι δεκτικοί οι γονείς στις αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση στη διαφοροποίηση;

Παρόλο που το μεγαλύτερο άγχος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι πώς θα εκλάβουν οι γονείς των μαθητών τους τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου, η εμπειρία έχει δείξει ότι αν οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι οι αλλαγές γίνονται με ασφάλεια και πρωτίστως γίνονται για το συμφέρον των παιδιών τους τότε αλλάζουν πολύ γρήγορα και τις υποστηρίζουν.

Είμαστε εδώ για να εξηγήσουμε στους γονείς και να τους οδηγήσουμε να κατανοήσουν πόσο θετική επίδραση θα έχει η διαφοροποιημένη εκπαίδευση στα παιδιά τους μέχρι να το δουν με τα μάτια τους στα αποτελέσματα που θα βλέπουν στο σπίτι. Είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι ξέρουμε πώς γίνεται αυτή η μετάβαση, να μοιραστούμε την εμπειρία μας και να τους κάνουμε να νιώσουν ότι πατούν ασφαλώς σε κάτι νέο και σύγχρονο που θα ωφελήσει τα παιδιά τους.

Η συμβουλευτική αφορά μόνο τα Χαρισματικά παιδιά;

Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση αφορά το σύνολο των παιδιών και τα βοηθάει να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Είναι η μετάβαση σε ένα μάθημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να παίρνει υπόψη του και να συμπεριλαμβάνει τα δυνατά και αδύναμα σημεία των μαθητών όπως και τον βαθμό ετοιμότητάς τους κατά περίπτωση.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές έχουν να ωφεληθούν από αυτό ενώ οι Χαρισματικοί μαθητές θα σταματήσουν να παραμελούνται και να καταναγκάζονται σε ένα κουστούμι που τους πιέζει και δεν τους κάνει. Έτσι, ταυτόχρονα, ενισχύουμε όλη την τάξη υποστηρίζοντας παράλληλα και τα Χαρισματικά παιδιά.

Πόσο ενδείκνυται να διαρκέσει η συμβουλευτική ενός σχολείου;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ποικίλει. Ανάλογα με την παρέμβαση και τη μετάβαση που επιθυμεί να κάνει ένα σχολείο, υπάρχει αντίστοιχη διακύμανση και στη διάρκεια που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα να βοηθήσουμε ένα σχολείο να πατήσει στα πόδια του ώστε να μην έχει πλέον την ανάγκη μας, να κάνει δική του τη φιλοσοφία μας και να μπορεί να αυτενεργεί.

FAQ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι οι δράσεις της Χαρισμάθειας για Χαρισματικά παιδιά μόνο;

Δεν είναι όλες οι δράσεις της Χαρισμάθειας για Χαρισματικά παιδιά. Υπάρχουν δράσεις όπως το Summer School και το Out of the Box Challenge οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και δε χρειάζεται καμία αξιολόγηση για να πάρει μέρος το παιδί σε αυτές. Επίσης, η Χαρισμάθεια κάνει πρότυπα μαθήματα σε σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς που επίσης δεν είναι για Χαρισματικά παιδιά. Στο ίδιο πνεύμα διοργανώνει και το TEDxKids το οποίο είναι ανοιχτό για όλους.

Επιπλέον, η Χαρισμάθεια έχει σχεδιάσει τα πιο σύγχρονα και πρωτοποριακά βιβλία για το σχολείο, τα οποία απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως βαθμού ετοιμότητας εφόσον είναι γραμμένα εξ ολοκλήρου με της αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Προσθέστε το email σας στη λίστα ενημερώσεών μας και θα μαθαίνετε για τα νέα μας!

Ποιους αφορούν οι δράσεις της Χαρισμάθειας;

Η Χαρισμάθεια έχει δράσεις που απευθύνονται τόσο σε μεγάλους όσο και σε μικρούς. Υπάρχουν σεμινάρια και επιμορφώσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, συμβουλευτική που υποστηρίζει τους γονείς, δράσεις και ψυχομετρικά που απευθύνονται στα παιδιά, όπως και ερευνητική δραστηριότητα που αφορά φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και αποφοίτους.

Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε την εκπαίδευση και απευθυνόμαστε σε όλα τα επίπεδα για να το πετύχουμε.

Η Χαρισμάθεια κάνει δράσεις μόνο στην Αθήνα;

Μέχρι στιγμής, πέρα από την Αθήνα, έχουμε κάνει δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Κύπρο, Σαντορίνη, Άνδρο και Φολέγανδρο. Ο στόχος μας είναι να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, αρκεί να βρούμε αξιόπιστους συνεργάτες και εύφορο έδαφος.

Προσθέστε το email σας στη λίστα ενημερώσεών μας και θα μαθαίνετε για τα νέα μας!


previous post ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ next post

CHARI4U

ni-dorea-plain
Presentation1
grid-text
boy