Πολιτική Απορρήτου

cross half circle

Ποιοί είμαστε

Αυτός ο δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί, διατηρείται και ανανεώνεται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο “ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ”, για την ενημέρωση, οργάνωση και επικοινωνία των δράσεών της. Η έδρα του Οργανισμού μας είναι, Νικαίας 80, στο Π.Φάληρο, 17564, ενώ τα γραφεία μας είναι Αγαμέμνωνος 52-53 στην Καλλιθέα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@charismatheia.edu.gr

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

H Χαρισμάθεια δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού του τόπου προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ και να επικοινωνεί μαζί τους. Προορίζονται αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργεία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που συνδέονται με αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται:

  • Είναι σύμφωνη με τον νόμο
  • Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για τον χρόνο για τον οποίο το αποφασίζει ο ΧΡΗΣΤΗΣ.
  • Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από τον νόμο.

Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, μπορεί να του ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων του δικτυακού τόπου. Ο ΦΟΡΕΑΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο ΧΡΗΣΤΗ.

Η Χαρισμάθεια είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι ΧΡΗΣΤΕΣ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – πληροφοριών του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Για την άνωθεν επικοινωνία μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

Cookies

Κατά τη ΧΡΗΣΗ του δικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο ΦΟΡΕΑΣ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου από τους ΧΡΗΣΤΕΣ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Η Χαρισμάθεια δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ του δικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την Χαρισμάθεια διατυπώνοντας το αίτημα του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

W icon