Τα master classes της Χαρισμάθειας γίνονται για παιδιά δημοτικού (8-12 ετών)

Μαθητές δημοτικού με αυξημένες δυνατότητες καλούνται να ανακαλύψουν το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και να καλύψουν την επιφάνεια. Υπό αυτό το πρίσμα διδάσκονται απαιτητικά master-classes τα οποία εκτείνονται σε μια πληθώρα μαθημάτων και ξεπερνούν την ύλη που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού. 

Φιλοσοφία προγράμματος

Τα απαιτητικά μαθήματα εμπλουτισμού της ύλης τρέχουν συμπληρωματικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και είναι προαιρετικά για τα παιδιά. Τα master classes είναι 3ωρα εβδομαδιαία μαθήματα τα οποία εκτείνονται σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και στόχο έχουν την διερεύνηση του εύρους της γνώσης από τα παιδιά. Αυτή είναι μια απαραίτητα προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα τους για να περάσουν να προσπελάσουν τη δυσκολία και να εμβαθύνουν.

Τα master classes βασίζονται σε 4 πυλώνες. Πρώτον, τα παιδιά από τη στιγμή που παρακολουθούν τα μαθήματα σημαίνει ότι ανήκουν στην τάξη και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να ρωτήσουν ότι θέλουν, ακόμα και εάν δεν είναι σχετικό με το μάθημα. Έτσι αναπτύσσουν το αίσθημα του ανήκειν. Δεύτερον, τα μαθήματα είναι προαιρετικά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που έρχονται στα μαθήματα πρέπει να σέβονται το χρόνο του δασκάλου και επομένως θα πρέπει να έχουν ασχοληθεί με τα tasks τα οποία είχαν να φέρουν εις πέρας. Τρίτον, τα παιδιά δεν έρχονται στα μαθήματα για να μάθουν αλλά για να σκεφτούν. Τα παιδιά δε θα εξεταστούν από τυποποιημένο τεστ και δεν είναι στόχος του μαθήματος η απομνημόνευση και η αναπαραγωγή. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν τα νοητικά σχήματα και τις ιδέες πίσω από κάθε γνωστικό αντικείμενο και να προσπαθήσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Η δημιουργία στέκει πάντοτε ένα επίπεδο πάνω από τη μάθηση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος. Τέταρτον, τα παιδιά πηγαίνουν για το αδύνατο. Γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχουν σε τουλάχιστον μία από τις πτυχές του προγράμματος. Αυτό μαθαίνει στα παιδιά τόσο να διαχειρίζονται την αποτυχία όσο και να αναπτύξουν επιμονή και υπομονή. Η στάση που καλούνται να έχουν τα παιδιά δεν είναι να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αλλά να προσπαθούν πάντα να κάνουν το βέλτιστο δυνατό, ασχέτως ανταγωνισμού ή αποτελέσματος.

Στόχοι προγράμματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και των ερευνητικών δεξιοτήτων των παιδιών ενώ αναδεικνύεται η αυτονομία στη μάθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν την πρακτική σημασία των όσων διδάσκονται, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση αντιλαμβάνονται τον ενιαίο χαρακτήρα των γνωστικών αντικειμένων, αναπτύσσουν τη συνθετική και επαγωγική τους ικανότητα, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την αξία της προσφοράς και βρίσκουν διαύλους προσωπικής έκφρασης και πληρότητα. Οι τέσσερις βασικοί τομείς τριβής των master-classes είναι:

Επιστήμες

 • Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Υπολογιστές
 • Βιολογία

Λόγος

 • Ιστορία
 • Διαλεκτική
 • Φιλοσοφία
 • Ηθική

Τέχνες

 • Ζωγραφική
 • Χειροτεχνία - Κατασκευές
 • Φωτογραφία - Σκηνοθεσία
 • Μουσική

Δεξιότητες 

 • Κριτική, Αναλυτική σκέψη
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
 • Επιχειρηματολογία 
 • Κοινωνικές ικανότητες

Τα παιδιά καλούνται να παράξουν πρωτότυπο υλικό που θα επιμεληθούν και θα παρουσιάσουν ενώ ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι τόσο η διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη γνώση, όσο και η κάλυψη των συναισθηματικών τους αναγκών.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στα master classes ποικίλουν έτσι ώστε να μπορέσουν να ταιριάξουν με την πολυμορφία του αντικειμένου αλλά και τις απαιτήσεις των παιδιών. Γίνεται συνδυαστική εκμάθηση των μαθημάτων, σε μεγαλύτερο βάθος και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε έννοιες παρά σε μεθόδους. Τα παιδιά στα master classes έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν μόνα τους αλλά και σε ομάδες, ενώ αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, την κριτική τους ικανότητα, τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλάνων μαθήματος απαιτείται η δημιουργία φακέλων μαθητών ενώ επιγραμματικά οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Διάλεξη – Παρουσίαση
 • Συζήτηση στην τάξη
 • Διαλεκτική μεταξύ μαθητών
 • Βιωματική εκπαίδευση
 • Διαδραστική μάθηση
 • Επίλυση ανοιχτών προβλημάτων (Problem-based learning)
 • Ομαδικές εργασίες (Project-based learning)
 • Brainstorming

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται το πρόγραμμα εκτείνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Μυθολογία
 • Ιστορία
 • Φιλοσοφία
 • Οικολογία
 • Βιολογία
 • Συμπαντολογία
 • Φυσική
 • Γεωμετρία
 • Μαθηματικά
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Πληροφορική
 • Ρομποτική

Το boot camp απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου (13-17 ετών). Οι μεγαλύτεροι μαθητές καλούνται, με καθοδήγηση, να εντρυφήσουν στο βάθος και να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία στο γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους. Ο στόχος είναι να καταφέρουν τα παιδιά να αποκτήσουν αυτονομία στη μάθηση και να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες.