Αλέξανδρος Σταματιάδης

Ο Αλέξανδρος Σταματιάδης είναι στατιστικός και στη Χαρισμάθεια ασχολείται με τις αναλύσεις στα θέματα μάρκετινγκ και έρευνας, με τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού στον ευρύτερο τομέα των μαθηματικών, και την πραγματοποίηση των project based learning μαθημάτων για τα παιδιά μεγαλύτερα του δημοτικού, ενώ εκπονεί στατιστικές μελέτες για φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η τέχνη επηρεάζει τη νόηση, ενώ γράφει μουσική ως μέλος της ποπ/ροκ μπάντας Pulse. Άλλες δραστηριότητές του αφορούν τα branding και image consulting (Blackford Centre professional diploma), το graphic design για apps/posters/logos/social media, την κατασκευή μουσικών οργάνων, τη φωτογραφία για το πρακτορείο Getty Images, κ.ά. Είναι ακόμα μέλος στις κοινότητες ευφυίας Mensa και ISI-Society.