Κυριακή Πουλή

Η Κυριακή Πουλή είναι απο τα ιδρυτικά μέλη της Ομάδας της Χαρισμάθεια. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών από το  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων (MBA in Telecoms) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Μένει στην Αθήνα και εργάζεται στον Όμιλο εταιριών ΟΤΕ απο το 2000. Εθελόντρια στην ευρύτερη ομάδα των Master-Classes για τα χαρισματικά παιδιά από το 2012. Της αρέσουν οι τέχνες, ο κινηματογράφος, η μουσική, τα βιβλία τα ταξίδια. Αγαπά τη λογοτεχνία και oραματίζεται μια διαφορετική εκπαιδευτική πραγματικότητα.