Σεμέλη Μισαηλίδη

Η Σεμέλη Μισαηλίδη είναι Παιδαγωγός, Practitioner in Therapeutic Play Skills και μέλος του Play Therapy International. Είναι κάτοχος M.Ed. “Leadership and Management” και εισηγήτρια σε συνέδρια, όπως στην επιστημονική διημερίδα του Π.Τ.Δ.Ε της Αλεξανδρούπολης με θέμα της παρουσίασής της «Το παραμύθι και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών» και στο πρόγραμμα EuropeStarts του Α.Ε.Ι. Πειραιώς.