Νίκη Τσιουμπλέκα

Η Νίκη Τσιουμπλέκα γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1991 στο Μαρούσι Αττικής. Μπήκε στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2009-2010 και αποφοίτησε το 2013-2014. Το 2014 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από εξετάσεις για την ειδίκευση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, το οποίο και ολοκλήρωσε επιτυχώς το Νοέμβριο του 2015. Από το 2009 ξεκίνησε τη διδασκαλία της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα. Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικής, ελληνικής και αρχαίας ελληνικής γλώσσας ανεξαρτήτου ηλικίας των μαθητών. Επίσης, εργάζεται σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Η Νίκη έχει συμμετάσχει σε παιδαγωγικές, διαγλωσσικές και λογοτεχνικές έρευνες, σε σεμινάρια, ημερίδες και συμπόσια με παρόχους όπως τα κέντρα TESOL, και πανεπιστήμια Kingston University of London και University of Oxford. Τα ενδιαφέροντά της αγγίζουν το χώρο της Συγκριτικής Γλωσσολογίας, της Διδασκαλίας της Αγγλικής, Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Φιλοσοφίας, καθώς και της Μετάφρασης. Έχει επίσης ασχοληθεί με εθελοντικές οργανώσεις όπως το Σ.Ε.Ο (Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού) και εθελοντικές διδασκαλίες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειαςω για τις οποίες έχει τιμηθεί από το Δήμο.