Συνέντευξη στο presspublica.gr: Αλέξανδρος Παπανδρέου: «Χαρισμάθεια»

Το υψηλό IQ δε σημαίνει απαραίτητα κάτι. Υποδηλώνει μία ικανότητα στην ανάλυση, σύνθεση και επαγωγή. Μία αυξημένη νοητική δραστηριότητα. Αυτό που παρέχει και μπορεί να αξιοποιήσει όποιος έχει αυξημένη αντίληψη είναι μια διαφορετική οπτική απέναντι στα πράγματα. Αυτή είναι ουσιαστικά που τον διαφοροποιεί και τον βοηθάει να βλέπει λύσεις στα αδιέξοδα ή να προσαρμόζεται όταν δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο.