Ανακοινώθηκαν οι αποστολές για το Boot Camp 2017-18

Mission #1 

Κοινωνικό Πείραμα (ποσοστό επιτυχίας 85%)

Θα καταφέρουν τα παιδιά να σχεδιάσουν και να βάλουν σε εφαρμογή ένα κοινωνικό πείραμα που θα αναδεικνύει τη διαφορετικότητα;

Ποιος ο αντίκτυπος του πειράματος; Πως τον μετράμε;

Mission #2

Βιολογία & Βιοϊατρική (ποσοστό επιτυχίας 35%)

Θα καταφέρουν τα παιδιά να κάνουν την επόμενη ανακάλυψη στον τομέα της βιολογίας;

Θα φτιάξουν ένα δυνατό research proposal, θα κάνουν έρευνα με στόχο να βάλουν τα θεμέλια της επόμενης ανακάλυψης.

Mission #3

Robotics & Engineering (ποσοστό επιτυχίας 80%)

Θα καταφέρουν τα παιδιά να φτιάξουν ένα robot που να είναι λειτουργικό και αξιόπιστο;

Πως περνάμε από το σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση;

Mission #4

Startup Concept (ποσοστό επιτυχίας 25%)

Ας βρούμε την επόμενη ιδέα που θα κατακλύσει την αγορά!

Τι είναι το Market research και το Business plan; Μπορούμε να κάνουμε ένα λειτουργικό πρωτότυπο;