Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη!

Εκπαίδευση σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, όπως αυτές που έχουμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα!
15 ώρες επιμόρφωσης και Workshop - Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

αιτήσεις συμπληρώνοντας τη φόρμα 
https://goo.gl/forms/KA4EaZ7uOVNJQHNS2

Χαρισματικά Παιδιά: Χαρακτηριστικά, Συναισθηματικές Ανάγκες και Εκπαίδευση και Workshop: Πλάνα Μαθήματος & Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού Πολυεπίπεδης Εκπαίδευσης 
Κόστος 130 ευρώ