Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Εκπαίδευση: Σχολείο με Προσωπικότητα

Η τυποποίηση, η στείρα εκμάθηση και αναπαραγωγή γνώσης αποτελούν επιρροές της βιομηχανικής επανάστασης αλλά δεν συνιστούν πλέον εφόδια για τα παιδιά. Σήμερα, στην εποχή της πληροφορίας, όπου η πρόσβαση σε δεδομένα είναι ανοιχτή μέσα από το διαδίκτυο, η εκπαίδευση πρέπει να δώσει το βάρος της στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν (αντίληψη) τα δεδομένα αυτά, να τα αξιολογήσουν (κριτική ικανότητα) αλλά και να τα συνθέσουν (δημιουργικότητα) σε κάτι καινούριο. Ας αλλάξουμε όλοι μαζί το παράδειγμα στην εκπαίδευση!

Δείτε το πρόγραμμα μας και κλείστε θέση τώρα!