Η Χαρισμάθεια ταξιδεύει μέχρι την Λευκωσία!

11 και 12 Φεβρουαρίου θα είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να Αναζητήσουμε την Ιθάκη με τους μικρούς μας φίλους!
Κλείστε τη θέση σας και επιβιβαστείτε!