αρχείο λήψης (2)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 15-16 Απριλίου στο Βόλο

cross half circle

Χαρισματικά παιδιά σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων
15 ώρες σεμιναρίου, Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου "Άγιος Ιωσήφ"
Σπύρου Σπυρίδη 130, Βόλος
50€ early registration | μέχρι 27/3
90€ regular registration | μέχρι 13/4
120€ late registration

Δήλωσε συμμετοχή με email στο
gifted@charismatheia.edu.gr
Περισσότερες πληροφορίες
2421047663 – 2421071433
Δίδονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης