Το όραμα μας; “Να αλλάξουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα”! Ουτοπικό; Για μας αποτελεί αναγκαιότητα και επομένως μονόδρομο. 

Ένας κηπουρός μπορεί να φροντίζει όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο; Υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν όλα τα φυτά; Για την ανάπτυξη κάθε φυτού χρειάζεται χώμα με συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, συγκεκριμένη ποσότητα νερού, ρυθμισμένη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, υγρασία όπως και τα απαιτούμενα στηρίγματα.

Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μετουσίωση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών σε δεξιότητες. Κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει στο ακέραιο το δυναμικό του, να απευθυνθεί στις ανησυχίες του και να βρει εσωτερική πληρότητα, ανεξάρτητα από το πόσο αποκλίνει από τον μέσο όρο. Όλα τα παιδιά, όπως και όλοι οι άνθρωποι, είναι διαφορετικά· επομένως, ο μόνος τρόπος να απευθυνθούμε σε αυτά είναι η προσαρμοσμένη εκπαίδευση. Χτίζοντας πάνω στους πυλώνες της διαθεματικότητας, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης κριτικής ικανότητας οφείλουμε να επενδύσουμε σε μοντέλα εξατομικευμένης εκπαίδευσης σε πλαίσια ομαδικής διαπαιδαγώγησης.

 Αν θεωρήσουμε «χαμένο» ένα μυαλό το οποίο δεν αναπτύσσεται ή δεν αξιοποιείται, τότε σίγουρα το κάθε παιδί κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε ένα άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και κάθε λουλούδι κινδυνεύει να μην ευδοκιμήσει, εάν δεν του παρέχουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, με τις τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, επιτάσσει την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμοσμένης αντιμετώπισης ως αναγκαιότητα. Κάθε παιδί έχει δυνατότητες. Αυτό που απαιτείται είναι να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά εξίσου, έτσι ώστε να τις αναγνωρίσουν, να μάθουν να τις διαχειρίζονται και να τις αξιοποιούν. Με αυτό τον τρόπο, πρωτίστως, μπορούν να βρουν προσωπική ολοκλήρωση και, στη συνέχεια, να αποτελέσουν κοινωνικό κεφάλαιο για το μέλλον.

Ελάτε να κάνουμε την εκπαίδευση να αποκτήσει νόημα!