jtdGhyWA-ΗΕΡΟcrop

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έμπρακτα τα παιδιά μέσα στις τάξεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, χρειάζεται να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες κάθε μαθητή, όχι μόνο γνωστικά, αλλά σε επίπεδο δεξιοτήτων και συναισθηματικής ισορροπίας. Θα πρέπει μέσα στην ίδια τάξη, με το ίδιο μάθημα, ο κάθε μαθητής να δουλεύει πάνω στους δικούς του προσωπικούς στόχους, να καλύπτει τις αδυναμίες του, αλλά να ενδυναμώνει και τις κλίσεις του, ώστε να γίνει το καλύτερο που μπορεί να είναι.

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται περιγραφικά, με βάση τις προσαρμοσμένες απαιτήσεις που έχουμε για τον καθένα, και όχι ποσοτικά. Αυτό απαιτεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας, όπως χρειάζεται και αναπτύξουμε κατάλληλων εργαλείων, με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, που θα τους υποστηρίξει.

Έτσι, θα απευθυνθούν σε κάθε παιδί ξεχωριστά και θα σχεδιάσουν ένα ξεχωριστό μονοπάτι μάθησης για κάθε μαθητή.

Έτσι μπορούμε να κάνουμε την εκπαίδευση να αποκτήσει νόημα!

W icon
Slide14
13
Slide10 (2)
18

CHARIMORE

Slide3
3
Presenκι
1

Έχεις απορίες; Εδώ θα βρεις τις απαντήσεις!

Kid FAQ section

FAQ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAQ

Χρειάζεται η αξιολόγηση του παιδιού για τη Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση;

Η διαφοροποίηση δεν είναι κάτι μονοδιάστατο. Μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πάνω σε πολυποίκιλους άξονες. Διαφορετικές βαθμίδες διαφοροποίησης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν την απαίτηση άτυπης αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του παιδιού, κάποιες απαιτούν την τυπική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του.

Για να φτάσει ένας εκπαιδευτικός να έχει διαφορετικό μονοπάτι μάθησης για κάθε μαθητή (One to One) με διαφοροποιημένους στόχους και εμπλουτισμό της ύλης, απαιτείται μία αξιολόγηση που θα του δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για να το σχεδιάσει.

Το κάθε παιδί παίρνει διαφορετικές ασκήσεις;

Στα πλαίσια της διαφοροποίησης τα παιδιά μπορεί να παίρνουν διαφορετικές ασκήσεις αντίστοιχης δυσκολίας (ανάλογα με τον τύπο των ερεθισμάτων ή τα ενδιαφέροντα που προτιμά κάθε παιδί), μπορεί να παίρνει διαφορετικό υλικό διαβαθμισμένης δυσκολίας (για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ή να ενδυναμώσει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία), όπως μπορεί να παίρνει ακριβώς το ίδιο υλικό με τους συμμαθητές του και να υπάρχουν διαφορετικού τύπου απαιτήσεις από κάθε μαθητή ως προς το παραδοτέο των ασκήσεων.

Η διαφοροποίηση είναι κάτι πολυμορφικό και μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που έχουν διαφορετικά πλαίσια.

Τι διαφορά έχει η περιγραφική από την ποσοτική αξιολόγηση;

Μία ποσοτική αξιολόγηση δεν επιδέχεται διαφοροποίησης. Είναι μία αριθμητική κλίμακα που αποτυπώνει το κατά πόσο ένα παιδί έχει κατακτήσει τους γνωστικούς στόχους της τάξης του. Δεν αποτυπώνει την προσπάθειά του, την πρόοδό του, την ικανότητά του να πετυχαίνει ανάλογα με το δυναμικό του. Δείχνει μόνο τον “δρόμο” που έχει καλύψει ως προς τις απαιτήσεις της τάξης του.

Μία περιγραφική αξιολόγηση είναι ποιοτική. Δείχνει το επίπεδο του παιδιού αφαιρώντας τη σύγκριση με τα άλλα παιδιά ή τις απαιτήσεις της τάξης του. Αποτυπώνει την ικανότητα του παιδιού σε σχέση με τις δικές του δυνατότητες και τα δικά του όρια. Αυτό το στοιχείο την κάνει ιδανικό εργαλείο για μία διαφοροποιημένη αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός των δύο εργαλείων δείχνει μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Πώς γίνεται στην ίδια τάξη τα παιδιά να έχουν διαφορετικά μονοπάτια μάθησης;

Τα παιδιά μπορούν να διαφοροποιήσουν τα μονοπάτια τους, τόσο με διαφορετική στοχοθέτηση, όσο και με διαφοροποίηση των απαιτήσεων στους κοινούς στόχους της τάξης. Επιπλέον, μπορούν να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους μέσα σε ανομοιογενείς ομάδες, όπως μπορούν να παίρνουν και διαφοροποιημένο υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δε χρειάζεται να δημιουργήσουμε τάξεις για κάθε διαφορετική ταχύτητα, αντιθέτως, βοηθάει να έχουμε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων (mixed-ability classrooms) για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία η διαφοροποίηση.

Πώς δημιουργείται το κίνητρο για μάθηση στους μαθητές;

Το κίνητρο του μαθητή είναι αυτό που θα “μεταφράσει” το δυναμικό του σε γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό που θα ξεκλειδώσει τις δυνάμεις του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το ενδυναμώσουμε. Ο πιο απλός είναι να κάνουμε την εκπαίδευση να “περιστρέφεται” γύρω από τα ενδιαφέροντά του. Ένας άλλος αποδοτικός τρόπος είναι να αναδείξουμε την πρακτική σημασία του κάθε γνωστικού αντικειμένου στη ζωή του μαθητή.

Άλλοι, πιο παιγνιώδεις, τρόποι είναι η χρήση παιχνιδιών, ταινιών, comic και video στην εκπαίδευση. Προδιαθέτουν θετικά το παιδί απέναντι στη νέα γνώση και το βοηθούν να μείνει “ανοιχτό” στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό βοηθάει η χρήση ιστοριών (story-telling), το χιούμορ, η θεατρικότητα και η χρήση των μηχανισμών των παιχνιδιών (gamification).

Μπορεί η Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση να εφαρμοστεί στο Σχολείο;

Φυσικά και μπορεί! Το σχολείο έχει τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων (mixed-ability classrooms) που είναι ιδανικές για διαφοροποίηση! Το έχουμε εφαρμόσει με απόλυτη επιτυχία σε τάξεις τυπικής εκπαίδευσης με φανταστικά αποτελέσματα για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Λειτουργεί ακόμα και σε τάξεις όπου υπάρχουν μαθητές αρκετά μπροστά από την ηλικία τους και μαθητές που έχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.


previous post Επιστροφή σε "Εκπαίδευση" next post

CHARI4U

Presentation1
EO_Char_Grid_255x255_OurShop
CrK3v4Bg
9AsY-D6g_two boyswith t-shirt_213X240