Η Χαρισμάθεια παρέχει εξ’ ολοκλήρου την υποστήριξη που χρειάζονται οι γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης ενός χαρισματικού παιδιού.

Οι πιο έμπειροι παιδοψυχολόγοι στην Ελλάδα θα σας συμβουλέψουν σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες του, να βρει κατεύθυνση και κίνητρο, να διοχετεύσει την ενέργεια του, να συμμετέχει στο κοινωνικό σύνολο και να έχει μια ομαλή και ισορροπημένη κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Είναι σημαντικές προκλήσεις για τα Χαρισματικά παιδιά να αναπτύξουν το αίσθημα του ανήκειν, να μάθουν να διαχειρίζονται τις αποτυχίες, να μην βλέπουν ανταγωνιστικά τον περίγυρο τους και να οικειοποιηθούν ευθύνες που τους αναλογούν.

Τα παιδιά με υψηλή αντιληπτική ικανότητα έχουν να διαχειριστούν το γεγονός ότι έχουν ασύγχρονη ακαδημαϊκή και συναισθηματική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη επίδραση τόσο στον τρόπο που λειτουργούν και διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις όσο έχει αντίκτυπο και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι συνήθεις εφόσον τα παιδιά αυτά απέχουν σημαντικά από το στατιστικό μέσο όρο και εξ ου δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά χρειάζονται πολλές φορές υποστήριξη και καθοδήγηση έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν σκόπελους οι οποίοι δεν εμφανίζονται στο μέσο πληθυσμό αλλά είναι μείζονος σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Η μη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες που εκτείνονται από υποεπίδοση μέχρι και παραβατική συμπεριφορά. Τέλος, μία σωστή στάση απέναντι στα παιδιά αυτά μπορεί να τα βοηθήσει να καταπολεμήσουν το συναίσθημα της απομόνωσης που αισθάνονται, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

Υπό αυτό το πρίσμα, με τη συμβουλευτική δίνεται η δυνατότητα σε γονείς, είτε εξατομικευμένα είτε σε ομάδα με άλλους γονείς, να ενημερωθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Χαρισματικών παιδιών και τις συνήθεις συμπεριφορές τους, να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους αλλά και- το κυριότερο- να μπουν στη θέση να διαχειριστούν υποθετικές καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.