Πολυξένη Φίλη

Η Πολυξένη Φίλη είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως δασκάλα και έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν τα Χαρισματικά παιδιά καθώς και σε άλλου είδους σεμινάρια που σχετίζονται με τον εντοπισμό και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών, με δεξιότητες επικοινωνίας και συμπεριφοράς στη σχολική κοινότητα, με την ποιοτική παιδεία και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών στα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, καθώς επίσης και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης.