Η ιστορία μας

Πάμε πίσω στο 2012, όταν ξεκίνησε η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα Χαρισματικά παιδιά. Μέχρι τότε η έννοια της Χαρισματικότητας ήταν σχεδόν άγνωστη στην ελληνική κοινωνία.

Read more: Η Ιστορία μας

Το όραμα μας; “Να αλλάξουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα”! Ουτοπικό; Για μας αποτελεί αναγκαιότητα και επομένως μονόδρομο. 

Ένας κηπουρός μπορεί να φροντίζει όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο; Υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν όλα τα φυτά; Για την ανάπτυξη κάθε φυτού χρειάζεται χώμα με συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, συγκεκριμένη ποσότητα νερού, ρυθμισμένη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, υγρασία όπως και τα απαιτούμενα στηρίγματα.

Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μετουσίωση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών σε δεξιότητες. Κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει στο ακέραιο το δυναμικό του, να απευθυνθεί στις ανησυχίες του και να βρει εσωτερική πληρότητα, ανεξάρτητα από το πόσο αποκλίνει από τον μέσο όρο. Όλα τα παιδιά, όπως και όλοι οι άνθρωποι, είναι διαφορετικά· επομένως, ο μόνος τρόπος να απευθυνθούμε σε αυτά είναι η προσαρμοσμένη εκπαίδευση. Χτίζοντας πάνω στους πυλώνες της διαθεματικότητας, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης κριτικής ικανότητας οφείλουμε να επενδύσουμε σε μοντέλα εξατομικευμένης εκπαίδευσης σε πλαίσια ομαδικής διαπαιδαγώγησης.

Read more: Το Όραμα μας

Η Διοίκηση του οργανισμού μας

Πρόεδρος: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Αντιπρόεδρος:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γ. Γραμματέας:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ταμίας:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μέλη:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Καταστατικό